Tunelování českých firem profesionálně

V průběhu řešení problémových pohledávek za českými dlužníky KUPEG v roce 2011 identifikoval rostoucí množství profesionálně vytunelovaných společností.
Na rozdíl od jednotlivých izolovaných případů které jsme zaznamenali v minulosti dnes narážíme na celé řetězce firem které zlikvidovala specializovaná firma nebo člověk.

Schéma

Postup likvidace obvykle probíhá ve třech krocích

  1. Střední či menší společnost dlouhodobě fungující, která nevykazuje žádné finanční problémy. Majitel společnosti se rozhodne ji prodat a zlikvidovat.
  2. Společnost kupuje specializovaná firma která ovládne její statutární orgány. Společnost obvykle tím okamžikem přestává komunikovat, platit fungovat.
  3. Po jednom až dvou měsících je firma dále převedena na bílého koně kde zůstane

Riziko

Tento postup je velmi rizikový především proto, že likvidovaná firma žádným způsobem neindikuje problémy či záměr ukončit činnost. Do posledního okamžiku funguje zcela standardně.

  • Firma bývá poměrně stabilní
  • Má historii a tradiční dodavatelsko odběratelské vztahy

Prevence

Proti uvedenému schématu je ochrana věřitelů velmi obtížná. Standardní analýza stability společnosti podobnou hrozbu neodhalí. Jedinou prevencí je opatrnost a pozornost při realizaci jednotlivých obchodů:

  • Úzký kontakt s majiteli odběratele krom zlepšení obchodních vztahů může pomoci detekovat změnu v chování a upozornit na hrozbu.
  • Pokud je Váš obchodní partner se kterým standardně komunikujete najednou nedostupný či se odmítá setkat, je to varovným signálem.
  • Náhlá změna ve vlastnictví obchodního partnera může souviset s popsaným schematem
  • Obzvláště pokud zároveň obdržíte významnou objednávku.

Popsaný přístup může mírně snížit riziko stát se obětí takového postupu. Nejefektivnějším nástrojem na minimalizaci takto utrpěných ztrát je pojištění.