Akcionáři společnosti

Navigace


KUPEG ONLINE

Aplikace pro stávající klienty společnosti KUPEG. Přihlásit.

Online

Odběr aktualit

Přihlašte se k odběru aktualit na váš e-mail a dostávejte aktuální informace

Přihlásit k odběru

Skupina CREDENDO GROUP

66% akcií KUPEG úvěrové pojišťovny, a.s. vlastní belgická pojišťovna Credimundi (dříve Ducroire | Delcredere SA.NV)

Skupina ONDD (Ducroire | Delcredere SA.NV) Společnost Credimundi (Ducroire | Delcredere SA.NV) byla založena v roce 2004 belgickou státní úvěrovou pojišťovnou Delcredere Ducroire (dříve ONDD - Office National du Ducroire | Nationale Delcrederedienst).

Delcredere Ducroire má historii, která sahá až do roku 1921. Původně se zabývala krytím pouze politických rizik, postupně však začala pojišťovat i rizika komerční. Aby mohla i nadále poskytovat komerční úvěrové pojištění v souladu s pravidly Evropské unie, založila dceřinou společnost Ducroire | Delcredere SA.NV. (Credimundi). Společnost Delcredere Ducroire byla společností Standard & Poor's ohodnocena ratingem „AA“.

Společnost Credimundi pojišťuje a zajišťuje politická a obchodní rizika běžných obchodních transakcí. Dále také vydává zákonné a smluvní záruky. Vlastní aktivity a zkušenosti v Belgii doplňuje a rozšiřuje prostřednictvím partnerských úvěrových pojišťoven KUPEG (Česká republika), GARANT (Rakousko a Švýcarsko) a Ingo-ONDD (Rusko). Za účelem zvýšení úrovně služeb, které poskytuje klientům na celém evropském teritoriu, zřídila skupina CREDENDO GROUP síť poboček – nyní v Německu, Francii, Itálii a Spojeném království.

Vstup na stránky CREDENDO GROUP


Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP)

Exportní garanční a pojišťovací společnost,a.s. (EGAP) vlastní 34% akcií KUPEG úvěrové pojišťovny, a.s.

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) vznikla v červnu 1992 jako státní úvěrová pojišťovna se zaměřením na pojišťování vývozních úvěrů proti teritoriálním a komerčním rizikům spojeným s vývozem zboží a služeb z České republiky. Společnost EGAP se stala součástí systému státní podpory exportu a poskytuje pojišťovací služby všem vývozcům českého zboží bez rozdílu jejich velikosti, právní formy a objemu pojištěného vývozu.

V souladu se zákonem č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů, je EGAP akciovou společností plně vlastněnou státem. Česká republika svá akcionářská práva vykonává prostřednictvím ústředních orgánů státní správy (Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo zemědělství ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR). Rozhodující činností společnosti je pojišťování vývozních úvěrů proti vývozním úvěrovým rizikům, tj. teritoriálním rizikům a kombinaci teritoriálních a tržně nezajistitelných komerčních rizik.

Tento typ pojištění je realizován se státní podporou, která spočívá zejména:

  • ručení státu za závazky EGAP vzniklé z pojistných smluv,
  • z pojištění vývozních úvěrových rizik.

EGAP nabízí pojistné produkty v obdobné struktuře, rozsahu a kvalitě jako dlouhodobě působící zahraniční úvěrové pojišťovny a je schopen vyhovět i individuálním požadavkům vývozců a bankovních ústavů financujících vývoz. Kromě pojištění vývozních dodavatelských a odběratelských úvěrů proti riziku nezaplacení z komerčních i politických příčin, což jsou typické produkty úvěrových pojišťoven, nabízí EGAP rovněž pojištění úvěrů na předexportní financování výroby pro vývoz, pojištění investic českých podniků v zahraničí včetně pojištění úvěrů na jejich financování, jakož i pojištění záruk vystavovaných bankami za české exportéry v souvislosti s přípravou a realizací exportních kontraktů.

EGAP v lednu 2005 založil Komerční úvěrovou pojišťovnu EGAP, a.s. – dnešní KUPEG úvěrovou pojišťovnu, a.s. a až do listopadu 2007 byl jejím jediným akcionářem.

Vstup na stránky EGAP