Uzavření pojištění a jeho průběh

Uzavření pojištění

Začínáme

 • celý proces sjednání pojištění CREDIRECT je zpravidla velmi krátký
 • pro sjednání pojistné smlouvy je nutné vyplnit žádost - ta je k dispozici jak v interaktivní podobě, nebo stačí vyplnit následující formulář a odeslat jej na obchodní oddělení.

Co dál?

 • po vyplnění dotazníku KUPEG Vás bude kontaktovat account manager a dohodne s Vámi další postup a podrobnosti ohledně návrhu smlouvy
 • s account managerem se domluvíte na reprezentativním vzorku Vašich odběratelů, které KUPEG zanalyzuje a stanoví na ně limity, čímž získáte indikaci rizikovosti Vašeho portfolia
 • následně obdržíte návrh smlouvy
 • se svým account managerem můžete jednotlivá ustanovení smlouvy projednat a domluvit se na případných alternativách
 • po uzavření smlouvy získáte zdarma přístup na internetovou aplikaci KUPEG ONLINE, která slouží pro správu pojistné smlouvy

Co je pojištěno

 • pojištění pohledávek (úvěrové pojištění) je pojištění rizika nezaplacení krátkodobých pohledávek za tuzemskými nebo zahraničními odběrateli v důsledku jejich platební neschopnosti nebo platební nevůle
 • pojistná smlouva automatiky zahrnuje krytí komerčních i politických rizik

Úvěrový limit

 • aby mohlo dojít k pojištění, je třeba, aby na každého odběratele, kterého chcete zahrnout do pojištění, byl stanoven úvěrový limit
 • úvěrový limit je maximální saldo pohledávek, za které může být v případě vzniku pojistné události vyplaceno pojistné plnění
 • více o úvěrovém limitu 

Průběh pojištění

Hlášení obratu

 • každý měsíc oznamujete pojišťovně obrat z uskutečněného prodeje z předchozího měsíce podle jednotlivých odběratelů
 • díky měsíčnímu hlášení je pojistné placeno podle skutečně pojištěných transakcí a následuje tak vývoj vašeho businessu
 • hlášení prostřednictvím internetové aplikace KUPEG ONLINE je pohodlné a zabere minimum času

Splatná pohledávka nebyla uhrazena

 • začíná běžet lhůta pro Oznámení hrozby pojistné události
 • v případě neuhrazení pohledávky by měly nastoupit Vaše vlastní mechanismy credit managementu (kontaktování odběratele, zaslání upomínky, apod.)

Pojistná událost

 • pojistná událost vzniká uplynutím 5 měsíců od data Oznámení hrozby pojistné události v případě platební nevůle odběratele, v případě platební neschopnosti odběratele pak dnem Oznámení hrozby pojistné události

Vymáhání

 • klientovi pomáhá při vymáhání pohledávek tým našich vlastních specialistů
 • při vymáhání pohledávek spolupracujeme s agenturami, které průběžně prověřujeme a hodnotíme
 • po Oznámení hrozby pojistné události jsou pohledávky vymáhány jako celek

Cena pojištění

 • cena pojištění (pojistné) se pohybuje na úrovni promile z hodnoty pojištěných pohledávek
 • pojistné se vypočítá jako pojistná sazba x nahlášený obrat
 • do ceny pojištění je nutné započítat ještě poplatky za úvěrové limity:
  • Poplatek za zpracování žádosti o Úvěrový limit
  • Monitorovací poplatky – poplatek za každé započaté období trvání Úvěrového limitu